Vanwege de maatregelen die SCHUNCK heeft genomen tegen de verspreiding van het Coronavirus zijn onze diensten en activiteiten gedeeltelijk en onder bepaalde restricties geopend. Lees schunck.nl/corona voor alle actuele informatie.

Ana Navas

01-01-2019 t/m 01-07-2019

Categorie: Beeldende kunst

Doelgroep: Volwassenen

SCHUNCK Atelier 2019 at SCHUNCK Glaspaleis.

Ana Navas, artist in residence 2019 over haar werk bij SCHUNCK:

Ik werk met verschillende kunstvormen zoals beeldhouwkunst, video, schilderkunst en performance. Daarbij houd ik me bezig met processen als vertaling, assimilatie en toe-eigening. Ik vergelijk mijn vak als kunstenaar vaak met die van een  onderzoeker naar de genealogie van objecten. Personen, maar ook voorwerpen hebben een stamboom. Namelijk, wat zijn de mogelijke “voorouders”, invloeden of nieuwe contexten van een object.

Soms kan deze benadering “echt” zijn, historisch, en andere keren zijn de verbanden eerder fictief. Tijdens mijn werkproces komt de metafoor van een non-stop domino-effect, waarbij dingen en inhoud elkaar voortdurend in beweging houden, steeds weer. Ik probeer ver weg te blijven van het idee van het “nulpunt” van de schepping, dus vraag ik me af welke gronden nauw verbonden zijn met kunst maken als revolutie, creativiteit of auteurschap.

Voor mij is kunst een dialoog met vreemden, maar in deze dialoog weerklinken niet alleen de directe deelnemers aan de artistieke ervaring, maar wordt er ook een bredere echo gecreëerd. Een van de belangrijkste vragen in mijn werk is hoe kunst waargenomen en getransformeerd wordt buiten de kunstcontext en wat de ontmoetingsplaatsen zijn tussen kunst en disciplines als design, etnografie, mode, decoratie en de relatie tussen “hoge” en “populaire” cultuur.

Ik ben voornamelijk geïnteresseerd in momenten waar deze ontmoetingen, transformatie, absorptie en imitatie in aanwezig zijn. Wat zijn objecten die hele generaties vormen en in het collectieve geheugen blijven? En hoe verandert de betekenis van universele vormen in verschillende contexten? Zo wordt in mijn werk de relatie tussen kunst en het dagelijks leven, tussen design en beeldhouwkunst en tussen origineel en kopie ter discussie gesteld door een grote verscheidenheid aan thema’s zoals adolescentie, vervalsing, amateurkunst, cover songs of kostuums.

Centraal staat voor mij de confrontatie met de wereld der dingen. Ik gebruik “seculiere”, alledaagse vormen, materialen, beelden en teksten, die ik opnieuw orden en heroverweeg. Het profane, dat schijnbaar onbelangrijk lijkt, is naast een primaire taal, de belangrijkste verteller van onze fantasieën en waarden.

 

SCHUNCK Atelier 2019

Dit is de tweede residency bij SCHUNCK, mede mogelijk gemaakt door Mondriaan Fonds.

2018: Artist in residence Marieke Coppens – projecten Mine and Healing Heptagon Pop-up shop

 

Foto van de week

Costumes for domestic objects (ironing board). Trying out gestures able to kick back design into sculptural language.

Foto van de week - archetype

archetype
/ˈɑːkɪtʌɪp/
noun
noun: archetype; plural noun: archetypes
1. 1.
a very typical example of a certain person or thing.
“he was the archetype of the old-style football club chairman”
o an original which has been imitated; a prototype.
“an instrument which was the archetype of the early flute”
sinónimos: typification, type, prototype, representative, stereotype; Más
2. 2.
PSYCHOANALYSIS
(in Jungian theory) a primitive mental image inherited from the earliest human ancestors, and supposed to be present in the collective unconscious.
3. 3.
a recurrent symbol or motif in literature, art, or mythology.
“mythological archetypes of good and evil”

 

 

Foto van de week - DNB show

The title of the exhibition is derived from multiple choice questionnaires from personality tests, which are also connected with research into the behavior of people: one of the options is the answer Rarely true. But what I especially liked about the title is the fact that it could also refer to a ‘strange’, different reality: as objects can do.

 

Foto van de week - decorate

decorate

/ˈdɛkəreɪt/
verb
verb: decorate; 3rd person present: decorates; past tense: decorated; past participle:decorated; gerund or present participle: decorating
1. 1.
make (something) look more attractive by adding extra items or images to it.
“the town was decorated with Christmas lights”
sinónimos: ornament, adorn, trim, embellish, garnish, furnish, accessorize, enhance, grace,enrich; Más
o BRITISH
apply paint or wallpaper in (a room or building).
“the five bedrooms are individually decorated”
sinónimos: paint, wallpaper, paper, furbish, smarten up; Más
2. 2.
confer an award or medal on (a member of the armed forces).
“he was decorated for outstanding bravery”
sinónimos: give a medal to, pin a medal on, honour, confer an award on; Más

Foto van de week - disguise

disguise
/dɪsˈɡʌɪz/
verb
1. 1.
give (someone or oneself) a different appearance in order to conceal one’s identity.
“we took elaborate measures to disguised ourselves as locals”
sinónimos: dress oneself up as, pass oneself of as, pretend to be, impersonate, pose as;
rarepersonate
“Eleanor disguised herself as a man”
in disguise, camouflaged, incognito, under cover;
unrecognizable;
sailing under false colours
“a disguised police officer”

noun
1. 1.
a means of altering one’s appearance to conceal one’s identity.
“I put on dark glasses as a disguise”
sinónimos: false appearance, camouflage, concealment;
outfit, costume;
informalget-up
“his bizarre disguise drew stares from fellow shoppers”

 

Foto van de week - cushion

cushion

cushion/ˈkʊʃ(ə)n/

noun

1. 1.a bag of cloth stuffed with a mass of soft material, used as a comfortable support for sitting or leaning on.

“comfortable chairs and sofas piled with cushions”sinónimos: pillow, bolster, headrest; Más

2. 2.something providing support or protection against impact.

“underlay forms a cushion between carpet and floor”sinónimos: protection, buffer, shield, defence, bulwark

“a cushion against fluctuations in demand”

verb

1. 1.soften the effect of an impact on.

“the bag cushions equipment from inevitable knocks”sinónimos: protect, shield, shelter, cocoon

“residents are cushioned from the outside world”

2. 2.mitigate the adverse effects of.

“to cushion the blow, wages and pensions were increased”sinónimos: soften, lessen, diminish, decrease, mitigate, temper, allay, alleviate, reduce the effect of, take the edge off, dull, blunt, deaden, absorb, muffle, stifle

“George told me the news, trying hard to cushion the blow”

Foto van de week

At home with one work of the series “Taras” (prototypical soft paintings for corners)

Foto van de week - mask

mask
/mɑːsk/
noun
1. 1.
a covering for all or part of the face, worn as a disguise, or to amuse or frighten others.
sinónimos: disguise, veil, false face, domino, stocking mask, fancy dress; Más
2. 2.
a covering made of fibre or gauze and fitting over the nose and mouth to protect against air pollutants, or made of sterile gauze and worn to prevent infection of the wearer or (in surgery) of the patient.
sinónimos: matte, photomask, shadow mask, masking, masking tape
“a mask that blocks out part of the image”

verb
1. 1.
cover (the face) with a mask.
“he had been masked, bound, and abducted”
sinónimos: hide, conceal, disguise, cover up, obscure, screen, cloak, camouflage, veil,mantle, blanket, enshroud
“people carried herbs to mask the stench”

2. 2.
conceal (something) from view.
“the poplars masked a factory”
sinónimos: hide, conceal, disguise, cover up, obscure, screen, cloak, camouflage, veil,mantle, blanket, enshroud
“people carried herbs to mask the stench”

 

Foto van de week - frame

 

/freɪm/
noun
1. 1.
a rigid structure that surrounds something such as a picture, door, or windowpane.
sinónimos: setting, mount, mounting, surround, fixture, support, stand
“the photograph hung in a polished frame”

2. 2.
a person’s body with reference to its size or build.
“a shiver shook her slim frame”
sinónimos: body, figure, form, shape, physique, build, size, proportions; Más
o
verb
1. 1.
place (a picture or photograph) in a frame.
“he had had the photo framed”
sinónimos: mount, set in a frame; Más
o
2. 2.
formulate (a concept, plan, or system).
“staff have proved invaluable in framing the proposals”
sinónimos: formulate, draw up, plan, draft, map out, sketch out, work out, shape, compose,put together, arrange, form, devise, create, establish, conceive, think up, hatch,originate, orchestrate, engineer, organize, coordinate;
informaldream up, cook up
“the legislators who frame the regulations”

Foto van de week - plinth

 

plinth
/plɪnθ/
noun
noun: plinth; plural noun: plinths
1. a heavy base supporting a statue or vase.
“busts of the King and Queen on marble plinths”
o ARCHITECTURE
the lower square slab at the base of a column.
o ARCHITECTURE
the base course of a building, or projecting base of a wall.

Foto van de week : At my studio. Preparations for "costume for a drying rack".

Foto van de week: At Beeldenstorm Eindhoven. Preparations for "13 is a lucky number".

Foto van de week: At home. Preparations for the series "Taras".

Up to date blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Weten waar je SCHUNCK vindt?

SCHUNCK is te vinden op 6 locaties...

Hier vind je onze: afwijkende openingstijden tijdens vakanties en feestdagen