Vanwege de aangescherpte maatregelen die SCHUNCK neemt tegen de verspreiding van het Coronavirus zijn alle activiteiten en events voor 2020 geannuleerd. Kijk op schunck.nl/corona voor de specifieke informatie over museum, bieb, educatie, muziek en dans.

Cursus Erflaters IV

07-02-2020 t/m 17-04-2020

Entree: €280,00

Categorie: Educatie

Doelgroep: Volwassenen

De cursus Erflaters gaat de ‘Nieuwe Tijd’ binnen, de Renaissance. Een tijdperk van nieuwe oriëntatie, maar ook van herwaardering van de klassieke oudheid, en tegelijkertijd een periode die stevig verankerd blijft in wat voorafging, in het christendom.

De vroegste erflater in deze cursus is de 13e eeuwse Thomas van Aquino, die een synthese van filosofie en theologie tot stand brengt. Een stevig samenstel van Aristoteles en christendom. In de 14e eeuw zal Willem van Ockham geloof en verstand, dingen en
namen uit elkaar trekken en de basis leggen voor modern nominalisme en scepticisme.

Petrarca en Dante zijn onze literaire erflaters. Beiden zijn ze op zoek naar de ‘docta pietas’, een christelijke levensvisie gebouwd op de bijbel, de kerkvaders en een hernieuwde waardering voor de klassieken. Maar bij deze zoektocht hebben deze grote schrijvers wel ieder hun eigen insteek: Dante leidt Vergilius zijn eigen wereld binnen en verchristelijkt hem; Petrarca neemt zijn lezers mee naar de Oudheid. Introspectie versus extraspectie.

In de Renaissance ontstaat in de kunst een nieuw perspectief, niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk: het lineaire. Onder invloed van ontwikkelingen in literatuur, wetenschap en filosofie ontstaan nieuwe inzichten over proportieleer, anatomie en compositie. De verhoudingen gaan ertoe doen. En de kunstenaar treedt, meer dan voorheen, naar voren. In deze cursus worden twee reuzen uit deze stroming behandeld: Pierro della Francesca en Michelangelo Buonarotti.

De wil tot weten, ambitie, kritische zin, drang naar vernieuwing, naar vrede, naar vrijheid: we vinden al deze strevingen in Erasmus. Kritisch was hij over de kerk, de clerus, de bijbel, het onderwijs. Maar anders dan Luther wilde hij geen breuk, maar vernieuwing van binnenuit. De tweede erflater in het geschiedenisblok is de machtige Karel de Vijfde: heerser over een enorm, expanderend rijk. Hij was een royaal sponsor van de vernieuwing in de gedaante van de kunsten van de Renaissance, en ook vernieuwing in de kerk stond op zijn agenda: het Concilie van Trente. Maar zijn rijk moest en zou wel rooms-katholiek blijven. Niet alleen de Turken, maar ook de protestanten waren zijn vijanden. Toch kon hij niet verhinderen dat het in 1555, niet lang voor zijn dood, door toedoen van zijn broer
Ferdinand toch nog kwam tot het principe ‘wiens gebied, diens gebed’.

 

Docenten:
Jan Ezendam, drs. Constance van der Putten, drs. Peter Flaton, drs. Wim Fiévez, drs. Jac van den Boogard.

 

Praktische informatie

Erflaters IV: 10 cursusmomenten.
Data: wekelijks vanaf 7 februari t/m 17 april
Tijd: 10.30 – 12.30 uur
Geen les op 28 februari
Cursusdag: vrijdag
Locatie: SCHUNCK Glaspaleis / zaal 3
Cursusgeld: €280,-
Aanmelding via HOVO Limburg: https://hovolimburg.nl/activiteiten/erflaters-iv/

Up to date blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Weten waar je SCHUNCK vindt?

SCHUNCK is te vinden op 6 locaties...

Hier vind je onze: afwijkende openingstijden tijdens vakanties en feestdagen