Onze vestigingen blijven gesloten tot en met 15 maart 2021.
Kijk op schunck.nl/corona voor de actuele status en specifieke informatie over museum, bieb, educatie, muziek en dans.

Klushuis

SCHUNCK Glaspaleis
(Vitrine)

28-01-2018 t/m 17-06-2018

Entree: gratis

Categorie: Architectuur

Doelgroep: Volwassenen

Tentoonstelling 'van Bijlmermeer tot Bleijerheide'.

Het project DeFlat Kleiburg in de Bijlmermeer in Amsterdam is een toonaangevend voorbeeld van hoe – vaak verwaarloosde – modernistische erfgoedprojecten weer een actieve rol gaan spelen in stedelijke ontwikkelingen. De renovatie van de 400m lange flat in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer werd uitgevoerd door NL-Architects en XVW architectuur in samenwerking met ontwikkelaar Kondor Wessels Vastgoed. Het project werd geïnitieerd vanuit een urgentie om met vereende krachten een nieuw collectief verhaal voor Kleiburg te maken. Of zoals Kamiel Klaasse het zelf omschrijft: ‘het project is een collectieve daad van een groep mensen die samen hun individuele dromen verwezenlijken’. De toekenning van de Mies van der Rohe-Award 2017 – voor de eerste keer in de geschiedenis – aan een renovatieproject, breekt een lans voor een nieuw soort projectontwikkeling in een grotere sociaal-maatschappelijke context. SCHUNCK kiest ervoor om in de Vitrine een installatie te voorzien die het project vanuit de procesmatige – participatieve – aanpak toont en expliciet de verbinding maakt met urgente thema’s zoals wonen en erfgoed in Parkstad.

Klushuis SCHUNCK

Foto: Maurer United Architects

Projectonderdelen

1. DeFlat Kleiburg dient als uitgangspunt en voorbeeld. We maken de relevantie op regionale en internationale schaal inzichtelijk door in woord en film de kernwaarden van Klusflat Kleiburg over te brengen. In samenwerking met het consortium dat de uitvoering deed, bundelen en presenteren we een selectie van beelden over het gebouw in zijn oorsprong, zijn verval en zijn wedergeboorte. Hier wordt de link gelegd naar het Modernistisch erfgoed uit de regio Parkstad dat nog te vaak met sloop wordt bedreigd.

2. De directe en concrete link met een vastgoedontwikkelingsproject in Parkstad: de ontwikkeling van het hoogbouwflat gebied Blijerheide in Kerkrade. Hier worden op dit moment vier laat-Modernistische flats gedeeltelijk gesloopt, gerenoveerd en gerecycled. Er wordt gewerkt met een closed circle van materiaal, wat concreet betekent dat alle sloopmateriaal – op de schadelijke stoffen die gesaneerd worden na – wordt hergebruikt in de renovatie van nieuwe, duurzame woningen. In december 2017 wordt een demo-woning gebouwd naar een ontwerp van Maurer United Architects, volledig opgebouwd uit de gesloopte constructies van één van de vier flats. Informatie over het project en de presentatie van de demo-woning (in maquettevorm of video) is naast Klusflat Kleiburg te zien in de Vitrine.

3. We gaan een samenwerking aan met studenten architectuur TU Delft om een onderzoek te voeren naar nieuwe woonvormen binnen de bestaande structuren van deze wederopbouwflat. Hierbij wordt naast de torentypologie gefocust op vrijstaande woningen (zoals de demo-woning van Maurer United), gekoppelde woningen of gehele wijken. Op deze manier wordt ook de link gelegd met Modernistische stedenbouwkundige projecten zoals de wijk Vrieheide in Heerlen. Dit onderzoek gebeurt parallel aan de presentatie in de Vitrine vanaf 19 maart. Vanaf 16 april worden de concept-ontwerpen getoond in de Vitrine. Tot slot organiseren we begin mei een presentatie van de concepten voor onze partners en een team van experts (expertmeeting) uit de regio Parkstad.

Architect in residence

Sinds 20 maart heeft zelfbouw-architect Jason Serier uit Rotterdam voor een maand zijn intrek genomen in een appartement in de Heerlense Auroraflat, naast het Maankwartier. Culturele instelling SCHUNCK en Woningcorporatie Wonen Limburg hebben hem gevraagd om hier een eigen klushuis vorm te geven, waarbij de woning volledig wordt aangekleed met behulp van afvalmateriaal.

Een van de voorwaarden daarbij was dat het appartement samen met bewoners van de flat en studenten van de TU Delft tot stand zou komen. En dat bezoekers vooral binnen kunnen lopen tijdens Jason’s werkzaamheden voor een kopje koffie en een inspirerend gesprek over het werken met sloopmateriaal.

Op 30 april 2018 moet het klushuis opgeleverd worden.

 Het klushuis in de Auroraflat geeft weer hoe Modernistisch erfgoed een tweede leven krijgt. Het is onderdeel van het landelijke project Klushuis dat in 2017 de Mies van der Rohe-Award 2017 kreeg, waarmee deze voor het eerst in de geschiedenis werd uitgereikt aan een renovatieproject. Het idee is dat wordt gewerkt met een gesloten cirkel van materiaal. Wat in feite betekent dat alleen sloopmateriaal – ontdaan van eventuele schadelijke stoffen – wordt hergebruikt in de renovatie naar nieuwe, duurzame woningen.

Wonen Limburg heeft een ambitieuze duurzaamheidsvisie voor de komende jaren. En met het project Klushuis in de Auroraflat wil de corporatie laten zien dat verduurzaming niet alleen ‘vergroenen’ inhoudt, maar ook het zoveel mogelijk hergebruiken van materialen. “We stimuleren onze partners dan ook om restmaterialen beschikbaar te stellen. De toekomstige huurder van het klushuis krijgt bovendien alle mogelijkheid om mee te denken en mee te werken aan de woning. Het is voor ons belangrijk dat onze bewoners meegenomen worden in dit initiatief. We hopen dat door de wisselwerking andere mensen – waaronder bewoners en onze eigen organisatie – hierdoor geïnspireerd raken om ook duurzaam om te gaan met materialen en bij te dragen aan het circulair denken,” geeft senior manager publieke waarde Monique Luijten aan.

Klushuis is een project geïnitieerd door SCHUNCK in samenwerking met HEEMwonen, Wonen Limburg, TU Delft en gemeentes Kerkrade en Heerlen met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

De tentoonstelling ‘Klushuis: van Bijlmermeer tot Bleijerheide’ is nog tot 17 juni te zien in de vitrine van het SCHUNCK Glaspaleis.

Meer info: www.schunck.nl/agenda/klushuis/

De vorderingen van zelfbouw-architect Jason Serier in de Auroraflat zijn te volgen via zijn blog: www.reciproa.com

Een filmpje over de intrek van Jason Serier kunt u vinden op: https://www.facebook.com/schunck4u/videos/2144419592251864/

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Breg Horemans (SCHUNCK)  telefoon (06) 43 629 124. Of met Esther Blom (Wonen Limburg) via telefoon (06) 20 54 31 74.

 

Up to date blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Weten waar je SCHUNCK vindt?

SCHUNCK is te vinden op 6 locaties...

Hier vind je onze: afwijkende openingstijden tijdens vakanties en feestdagen