Week van de Alfabetisering

De Week van de Alfabetisering vindt jaarlijks plaats in de eerste week van september (Wereldalfabetiseringsdag). De SCHUNCK bibliotheken organiseren in deze week extra activiteiten om de problematiek van mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal, onder de aandacht te brengen. Niet alleen voor inwoners, maar ook om bedrijven en instellingen in Heerlen te informeren over de problematiek van deze doelgroep.

website

Kijk voor meer informatie over de activiteiten in de Agenda van SCHUNCK of opĀ http://tijdvoortaal.nl/

Up to date blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Weten waar je SCHUNCK vindt?

SCHUNCK is te vinden op 6 locaties...

Hier vind je onze: afwijkende openingstijden tijdens vakanties en feestdagen