Marie Frioni: van mijngemeente naar waterstad SCHUNCK Dreming out Loud

Marie Frioni - Van mijngemeente tot waterstad

17 May 2023

Op 17 mei geeft architect Marie Frioni, die momenteel een kabinetpresentatie geeft op de +1 bij SCHUNCK in het kader van Dreaming Out Loud, een lezing over haar werk in en rondom Maasmechelen (BE). 

Waar

Online

Prijs

€ 0,-

De exploitatie van steenkool heeft de stedenbouwkundige ontwikkeling van Eisden Dorp en, bij uitbreiding, Maasmechelen in een stroomversnelling gebracht. De steenkoolmijn zorgde voor veel werk, wat jonge mannen, en later hun gezinnen, aantrok om zich te vestigen in het verre België. Bouwplannen voor volledig nieuwe woonwijken rolden in een snel tempo van de tekentafel. De ontginning van steenkool was echter van korte duur. Honderd jaar later, met de sluiting van de steenkoolmijn, blijft Maasmechelen verweesd achter als onafgewerkte stad. Vandaag verder verkaveld om de multiculturele bevolking te kunnen huisvesten.

Creatieve oplossingen

De mijnbouw liet littekens achter in het voormalige heidelandschap. Minder zichtbaar dan de mijnterrils en de schachtbokken, is het verzakte landschap en de daaraan gekoppelde, verstoorde waterhuishouding wat voortdurend aandacht vraagt. Zij het niet dat het gebied Eisden Dorp zonder deze inspanningen zou verdrinken door het aanwezige grondwater.

Deze problematiek vraagt om creatieve en toekomstgerichte oplossingen. Zoals de exploitatie van steenkool tot een verstedelijkingsproces heeft geleid, zo kan water, een andere vorm van natuurlijke rijkdom, het leitmotiv worden voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Maasmechelen. Marie Frioni, architect-partner bij Architectuur Depot en kleindochter van Luigi Frioni (IT), mijnwerker in de steenkoolmijn van Eisden, stelt een aantal projecten voor waaraan ze de afgelopen zeven jaar heeft mogen meewerken. De projecten worden gekaderd in grotere visie voor onder de thema’s: Water mining – water als product, Water toerisme – groen/blauw toerisme en tot slot Water als leitmotiv voor stadsontwikkeling. Sommige hiervan zijn projecten in realisatie, andere zijn inspirerende studies of misschien gewoon “dreaming out loud”.

Online lezing

De lezing is inmiddels geweest. Kijk hem hieronder terug.