Marie Frioni: van mijngemeente naar waterstad SCHUNCK Dreming out Loud

Nieuwe presentatie binnen 'Dreaming Out Loud' te zien vanaf 31 maart

'Dreaming Out Loud' zet jonge architecten en beeldend kunstenaars uit Limburg en de Euregio in de schijnwerpers. Twee tot drie keer per jaar wordt een studerend of afgestudeerd talent afwisselend uit de discipline Architectuur danwel Beeldende Kunst uit de Euregio uitgenodigd om een kabinet-presentatie samen te stellen en zich aan het publiek te presenteren.  

Dit voorjaar is het de beurt aan Marie Frioni (BE), die in 2015 de derde prijs van de Euregionale Architectuurprijs won en inmiddels met haar partners in de Euregio gevestigd en werkzaam is.

creatieve oplossingen

Na de sluiting van de steenkoolmijn, is Maasmechelen, net als veel steden, verweesd achtergebleven als onafgewerkte stad. Dat vraagt om creatieve en toekomstgerichte oplossingen. Zoals de exploitatie van steenkool tot een verstedelijkingsproces heeft geleid, zo kan water, een andere vorm van natuurlijke rijkdom, het leitmotiv worden voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Maasmechelen.

In haar expositie stelt Marie Frioni, architect-partner bij Architectuur Depot en kleindochter van een mijnwerker, een aantal projecten voor waaraan ze de afgelopen zeven jaar heeft mogen meewerken. Sommige zijn projecten in realisatie, andere zijn inspirerende studies of misschien gewoon 'dreaming out loud'.