EAP30 2020 Marie Enders 1 - pers

Winnaars Euregionale Architectuur Prijs 2020 bekend

Enders EAP 2020

Online editie vanwege COVID-19: De Euregionale Architectuur Prijs (EAP), jaarlijks georganiseerd door SCHUNCK, wordt uitgereikt voor het beste afstudeerproject van de vijf architectuuropleidingen in Diepenbeek, Luik, Maastricht en Aken.   

Ter gelegenheid van de 30e editie van deze prijs werd de TU Eindhoven als externe gastuniversiteit genodigd tot deelname. Op vrijdag 20 en zaterdag 21 november kwam de internationale jury online bijeen om de 33 beste afstudeerprojecten van de architectuuropleidingen in Aken, Luik, Diepenbeek, Maastricht en Eindhoven te bediscussiëren en beoordelen.

De jury van deze 30e editie bestond uit: Johannes Böttger (voorzitter), Bart Biermans, Nadia Casabella, Jan Peter Wingender en Julien Déom.

De internationale jury besloot de drie prijzen als volgt toe te kennen.

Eerste prijs (€ 2.500):

De eerste prijs gaat naar Kurvantai Zaitov (UHasselt) met het project ‘The Ritual Theatre’.

‘De eerste prijs gaat naar een project in Maastricht. Het sprong er op meerdere manieren tussenuit: het was tegelijkertijd het beste poëtische of droomachtige, maar toch actuele project. Het project komt voort uit een masterplan voor een stedelijke ontwikkeling op de locatie van een oude steengroeve. Het masterplan maakt gebruik van de hoogteverschillen die zijn achtergelaten door de afgraving en doet een voorstel voor een lineaire verzameling hoogbouw, die ruimte biedt voor verschillende functies. Het verkozen project, dat een “Theater des Doods” genoemd zou kunnen worden, biedt ook plaats aan een nieuw soort begraafplaats in één van de torens. Het bestaat uit verschillende kamers die elk op hun eigen manier omgaan met de dood en rouw (de koude kamer, het theater, etc.). Aangezien deze kamers verticaal gestapeld zijn en onderling verbonden zijn door middel van complexe doorgangen, kan iedere individuele begrafenisceremonie op een andere manier worden uitgevoerd langs specifieke ruimtes, volgens een uitgekozen volgorde. De jury was onder de indruk van het onderzoek, dat allerlei begrafenisceremonies behandelt, van exotische rituelen tot meer westerse, recentere rituelen. De manier waarop deze rituelen zijn vertaald naar architectuur laat het scherpe bewustzijn van de auteur zien en zijn poëtisch talent om de dood te bevangen. Bovendien is deze voorziening, die is gewijd aan de doden, midden in de stad geplaatst, vlak naast woningen en andere bijbehorende voorzieningen. Daarmee roept het project de vraag op hoe we op ruimtelijke wijze het leven en de dood kunnen scheiden. Of: hoe we de dood juist integreren in onze dagelijkse levens, een vraag die de huidige gezondheidscrisis op brute wijze aan ons heeft opgedrongen.’

blobid0_1607539140883.png

Zaitov EAP 2020

Tweede prijs (€ 1.250):

De tweede prijs gaat naar Elise Mullens (ULg Liège) voor haar project ‘Social dwelling in Fléron’.

‘De tweede prijs gaat naar een project vanuit de vraag hoe de kleine plaats Fléron, ten zuidoosten van Luik (BE), verdicht kan worden. De jury beschouwt dit als één van de beste “aanpak”-projecten die ze hebben gezien. Het programma bestaat uit het opnieuw leven inblazen van een blok sociale huurwoningen door een nieuwe bovenverdieping, een passage en terrassen toe te voegen. De auteur introduceert een zeer interessante combinatie van verschillende formaten en soorten woningen en maakt gezamenlijke ruimtes op alle verdiepingen van het gebouw. Voor de jury kaart dit project een dringend thema aan voor Europa in zijn geheel: het hergebruiken en energie-efficiënt renoveren van sociale huurwoningen op een architecturaal waardevolle manier. Het project biedt een antwoord op één van de uitdagingen van het masterplan en legt op succesvolle wijze verbindingen met andere delen van de stad. Dit werk bereikt veel met relatief weinig middelen. Doordat de auteur heeft gekozen voor een repetitief en veelvoorkomend soort rijtjeswoning voor haar interventie, kan de ontwerpstrategie worden toegepast op vele andere locaties en in vele andere projecten. Dit werk is het bewijs van een geweldig vermogen om een verfijnde architectuur te produceren met maar weinig middelen. De kwaliteit van het presentatiemateriaal en de gevoeligheid waar het uit voortkomt wijst op een verregaand meesterschap en nauwkeurigheid in de indeling en de constructiedetails’.

EAP30 2020 Elise Mullens 2

Mullens EAP 2020

Derde Prijs (€ 500):

De derde prijs gaat naar Marie Enders (RWTH Aachen) voor haar project ‘Third Place Trinkhalle’.

‘De derde prijs gaat naar een project dat een uitgebreide studie is naar de Trinkhalle, een kleine hoekwinkel en een veelvoorkomend fenomeen in het Ruhr-gebied. De auteur analyseert de Trinkhalle vanuit een historisch, sociaal-cultureel, typologisch en architecturaal perspectief, en documenteert de verschillende voorwaarden voor een Trinkhalle. De jury vindt dat dit project ertussenuit springt met zijn op onderzoek gebaseerde aanpak. De hoogwaardige tekeningen, de verfijnde tekst en de fotografie ondersteunen de overweldigende algemene grafische kwaliteit van het project. Gezien de aard van de onderneming blijft de vraag hoezeer het werk kan worden uitgevoerd als een architecturaal project, waarbij de mogelijke toekomst voor de Trinkhalle wordt verkend, op de dunne lijn tussen formeel en in informeel in onze alledaagse stedelijke cultuur. De uiteenzetting van de analyse en aanvullend grafisch materiaal binnen een bestaande Trinkhalle wordt door de jury sterk gewaardeerd. Wat er ook tussenuit springt is het feit dat de auteur binnen dit afstudeerproject dit fenomeen heeft aangemeld als een UNESCO cultureel erfgoed.

Informatie over de 33 geselecteerde, beste afstudeerprojecten van dit jaar, inclusief Engelstalig juryrapport en projectanalyse is beschikbaar vanaf zondag 20 december 2020 via www.schunck.nl/eap30.

EAP30 2020 Marie Enders 1 - pers

Enders EAP 2020