Push and Pull

Sinds 2014 experimenteert SCHUNCK met een nieuw tentoonstellingsformat dat een ander houding aan haar bezoekers aanbiedt; Push and Pull.
Met Push and Pull doet SCHUNCK onderzoek naar de interactie tussen publiek en beeldende kunst d.m.v. hedendaagse kunsttentoonstellingen en een discursief programma van expert meetings. Wij willen in kaart brengen hoe ons publiek in een tentoonstelling interactief onderdeel kan zijn en hoe naast interactie ook co-auteurschap kan worden gerealiseerd.

Het onderzoeksprogramma leent de naam naar het werk van Allan Kaprow, Push & Pull: A Furniture Comedy for Hans Hofmann. Meer informatie hierover vindt u onder de tegel ‘Wat is Push and Pull’.

SCHUNCK ontvangt voor dit onderzoek financiële ondersteuning van het Mondriaan Fonds.

Up to date blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief