Curator Voor Een Keer 2   Depot

Curator voor een keer weer begonnen

De afgelopen maanden is er weer flink gecureerd bij SCHUNCK. Een paar weken geleden is namelijk een nieuw seizoen van Curator voor een keer van start gegaan.

Na eerdere succesvolle edities met Parc Imstenrade (2020), Vrie-Art (2021), en vorig jaar 'PAND, is het nu de beurt aan 'De vrienden van SCHUNCK' om een selectie te maken uit de collectie SCHUNCK.  

de vrienden van schunck

De vereniging Vrienden van SCHUNCK bestaat uit een grote groep enthousiaste leden die cultuur en kunst in de breedste zin van het woord ondersteunen en willen bevorderen. In het verleden had de groep een structuur met aftakkingen in diverse afzonderlijke kunstvormen. Anno nu valt alles samen onder één noemer: er is aandacht voor architectuur en beeldende kunst, muziek, dans en literatuur. Een lokaal en artistiek gezelschap dus, waarvan een deel nu in de collectie SCHUNCK is gedoken.

Curator Voor Een Keer   Depot

Over curator voor een keer

Bij Curator voor een keer wordt een groep mensen uit de regio uitgenodigd, om hun eigen tentoonstelling in te richten met werken uit de collectie SCHUNCK. Zo krijgen ze enerzijds meer inzicht in het proces van cureren en selecteren – en alles wat daarbij komt kijken – en leren ze anderzijds de werken uit de collectie beter kennen. Vanuit de Vrienden van SCHUNCK doen twaalf deelnemers mee aan deze editie.

Inmiddels zijn alle bijeenkomsten geweest; er is kennis gemaakt met elkaar én met de werken van SCHUNCK. Ook werd de planning doorgenomen en bekeken wat er allemaal moet gebeuren in aanloop naar hun tentoonstelling die vanaf medio juni zal plaatsvinden. Momenteel wordt er gewerkt aan een zaalboekje, publieksbegeleiding, de inrichting, de opening, enzovoorts.

Meer info over de tentoonstelling volgt!