Schunck Dag Van De Architectuur 2024

Dag van de Architectuur bij SCHUNCK

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni organiseert SCHUNCK in het kader van de landelijke Dag van de Architectuur een lezing en een bustour. Op vrijdagavond is er in het Glaspaleis een lezing over architectuurkwaliteit bij herbestemming van Vlaamse parochiekerken. Op zaterdag wordt de theorie in de praktijk gebracht met een bustour langs herbestemde kerken in Nederland en Duitsland. 

 

In 2024 is het thema van de Dag van de Architectuur ‘Ruimte Maken’. De landelijke manifestatie vindt plaats op 13, 14, 15 en 16 juni 2024. Op en rondom deze dagen organiseren diverse architectuurinitiatieven wandelingen, rondleidingen, fietstochten en andere activiteiten. Met het vooruitzicht op het jaar 2025, het jaar van het Heerlens erfgoed, waarin bij SCHUNCK hergebruik van het Euregionaal religieus erfgoed centraal staat, gaat bij de activiteiten rondom de komende Dag van de Architectuur de aandacht uit naar herbestemde kerken. Ieder dorp, iedere stad en stadswijk in de regio was ooit voorzien van een veelal beeldbepalend kerkgebouw. Veel van deze kerken staan inmiddels leeg, zijn hergebruikt of worden bedreigd met sloop. 

Lezing: Architectuurkwaliteit bij herbestemming

Op 14 juni geeft Roel De Ridder een lezing bij SCHUNCK over de architectuurkwaliteit bij herbestemming van leegstaande kerken in Vlaanderen. Roel De Ridder (1982) behaalde in 2013 een doctoraat in de architectuur aan de UHasselt. Sinds het afstuderen als architect in 2007 verdiept hij zich in de toekomst van de Vlaamse parochiekerken. In zijn lezing 'Architectuurkwaliteit bij herbestemming van Vlaamse parochiekerken' licht Roel toe waarom het neven- en herbestemmen van deze kerken traag op gang kwam. Gedurende de lezing legt Roel de vele aandachtspunten en gevoeligheden van het discours in Vlaanderen bloot.  

De lezing van Roel De Ridder vindt plaats in het Auditorium van SCHUNCK, op 14 juni 2024, van 19:30 - 21:30. De lezing is gratis, maar bezoekers worden verzocht zich aan te melden via de website. 

Bustour op 15 juni

Voor degenen die nieuwsgierig zijn naar de innovatieve manieren waarop voormalige kerkgebouwen een nieuwe bestemming krijgen, is er op zaterdag 15 juni een bustour langs herbestemde kerkgebouwen. 

Steeds meer kerken sluiten hun deuren en geloofsgemeenschappen nemen afscheid van hun vertrouwde godshuizen. Deze veranderingen maken ruimte voor nieuwe functies en zet ons voor uitdagingen om een ruimte geschikt te maken voor een nieuw leven van de historische gebouwen. Dit sluit perfect aan bij het thema ‘Ruimte Maken’. Deze tour biedt een unieke kijk op hoe architectuur en creativiteit samenkomen om lege kerkgebouwen nieuw leven in te blazen.  

De bus bezoekt eerst de Bernardinuskapel in Heerlen, die al een herbestemming heeft gehad als tijdelijke raadzaal van de gemeente Heerlen. Nu zijn er plannen om er een learning space van te maken, aansluitend bij het initiatief om de onderwijsinstellingen van de rand van Heerlen naar het centrum van de stad te verplaatsen. De ontwerpen worden bij het bezoek aan de kapel gepresenteerd. De volgende halte is de voormalige Paterskerk in Geleen die na vijfentwintig jaar leegstand onlangs is omgevormd tot medisch centrum. Als laatste wordt het St.-Kamilluscolumbarium in Mönchengladbach bezocht, ingericht in een bijzondere kerk van architect Dominikus Böhm. De bus vertrekt om 9:30 uur vanaf de parkeerplaats tegenover de Sint-Josephkerk (Dr. Clemens Meulemanstraat 1, Heerlerbaan). De tour eindigt om ca. 17:00 uur, op dezelfde parkeerplaats. Kosten: € 15,- (inclusief lunchpakket). Tickets vind je hier

Over de Dag van de Architectuur 

Sinds 1986 is de Dag van de Architectuur een landelijk fenomeen dat een groot aantal bezoekers trekt, die geïnteresseerd zijn in architectuur en stedelijke ontwikkeling. Veel dorpen en steden stellen bijzondere gebouwen open en bieden een programma lezingen, debatten, tentoonstellingen, films en excursies. Plaatselijk geeft iedere stad of regio het programma een eigen invulling. Het overkoepelend landelijke thema van de activiteiten wordt sinds 2020 vastgesteld door de Stichting Coördinatie Lokale Architectuurinitiatieven (St. CoLA) in nauw overleg met de architectuurcentra.