Nieuw Kunstdepot en Atrium feestelijk geopend

25 Jan 2024

Vanmiddag zijn bij SCHUNCK zowel het nieuwe Kunstdepot als het Atrium geopend. De ruimtes bieden niet alleen meer zichtbaarheid voor de kunstcollectie, maar maken de collectie vooral structureel toegankelijk voor publiek. 

Een goed gevulde hal van het Glaspaleis zorgde voor een gezellige, maar intieme opening van de nieuwe museale ruimtes van SCHUNCK. Kor Bonnema, directeur van SCHUNCK, verzorgde het welkomstwoord, waarbij het (ver)bouwproject uitvoerig werd toegelicht. Architect Wiel Arets nam vervolgens het stokje over: "Heerlen heeft altijd de ambitie gehad om vooruit te lopen. We zijn dankbaar te hebben bijgedragen aan het in ere herstellen van het Glaspaleis en het creëeren van deze huiskamer van de stad."

Fabian de Kloe, Artistiek leider van SCHUNCK Museum vervolgde met een toelichting over het belang van het kunnen tonen van de collectie SCHUNCK, maar ook de rol die Nic. Tummers speelde in de verbouwing. De opening werd voortgezet in het Atrium, waar Commissaris der Koning Emile Roemer - die de eerste 'Keuze van' tentoonstelling voor zijn rekening neemt - het woord kreeg. "Een depot is normaliter alleen leuk voor de mensen die er werken. De werken moeten gezien worden, we moeten weer meer de rust nemen om ons te verwonderen. Daarom is het zo goed dat het Kunstdepot weer openbaar wordt. Ik ben vereerd de eerste vier rekken van het Kunstdepot met mijn selectie te mogen openen."

Met deze woorden werd het Kunstdepot officieel geopend.

Nic. Tummers

In het Atrium is momenteel een tentoonstelling te zien over Nic. Tummers. Tamira Tummers - Nic's dochter - sprak over haar vader, diens tentoonstelling en zijn relatie met Heerlen. "Nic. was altijd bezig met nieuwe zichtlijnen, zowel thuis en in zijn werk. Hij had hier zijn hart kunnen ophalen. Het Atrium blikt van de kerk naar de markt, en vice versa. Een ideale locatie voor een tentoonstelling over een beeldhouwer die de stad in stapt."

Wethouder Jordy Clemens sloot af met een toespraak, en nodigde de bezoekers vooral uit om de ruimtes te bezichtigen. "Waar de twee vuurtorens, oftewel de schoorstenen van de Oranje Nassau mijnen, lang een symbool waren voor Heerlen, stel ik me zo voor dat over een aantal jaar het Glaspaleis en haar locatie naast de historische Pancratiuskerk, zullen prijken op de ansichtkaarten van Heerlen. Een ideale combinatie van het avontuurlijke contrast dat Heerlen is."

Over het Kunstdepot

In het gratis toegankelijke Kunstdepot is de collectie SCHUNCK in wisselende thematische presentaties op een interactieve manier te zien. Om de verscheidenheid aan collectiewerken van SCHUNCK te tonen, wordt er een telkens aangepaste selectie werken gepresenteerd op de rekken van de eerste rijen van het depot. Hierbij wordt onder meer aangesloten bij lopende tentoonstellingen in SCHUNCK en/of de actualiteit.

Het Kunstdepot bestaat uit drie verschillende zalen, met elk een andere tentoonstelling. Twee ruimtes vormen altijd samen een thematentoonstelling die elk halfjaar wisselt. De eerste tentoonstelling krijgt het thema ‘kijken’, met werken uit de collectie waar mensen echt naar moeten kijken, waar verrassingen in zitten, of die je op het verkeerde been zetten. In de derde zaal is ruimte voor de tentoonstelling die wordt gecureerd door een gast. Momenteel toont Gouverneur van de Koning Emile Roemer er zijn keuze van werken uit de collectie SCHUNCK. Dit is een eerste editie van een reeks, genaamd ‘De keuze van’. Deze serie wordt enkele malen per jaar gepresenteerd wordt door een nieuwe gastcurator die verbonden is aan Heerlen/Parkstad.

Atrium

Met een glazen overkapping is de ruimte tussen het Glaspaleis en de Muziek- en Dansschool omgetoverd tot een volwaardige tentoonstellingsruimte. De overdekte patio biedt als verrijking van het museum een mooie kans om bijzondere driedimensionale werken tentoon te stellen, bijvoorbeeld als onderdeel (uitbreiding) van tentoonstellingen of als presentatiewijze van werk van kunstenaars. SCHUNCK opent het nieuwe Atrium met de tentoonstelling Jacobs Droom, dat één van de ideeën en dromen van Nic. Tummers voor Heerlen toont. 

Het Atrium is te bezoeken op vertoon van een museumticket en te bereiken via de museumzaal. Het Kunstdepot is gratis en voor iedereen toegankelijk, en te bezoeken via de hoofdingang van SCHUNCK Glaspaleis. Kijk in de online agenda voor de actuele tentoonstelling in zowel het museum en het Kunstdepot, als in het Atrium.