SCHUNCK Bus

SCHUNCK werkt samen met de gemeente aan duurzaamheid en inclusiviteit

De elektrische SCHUNCK bus

Inclusiviteit en duurzaamheid staat bij veel bedrijven bovenaan de agenda, zo ook bij SCHUNCK. Maar wat houdt dat nou precies in? En welke veranderingen zijn er binnen SCHUNCK allemaal doorgevoerd?

Iemand die hier alles vanaf weet is Sander Schoenmaekers; manager facility, gebouwenbeheer en commerciële verhuur bij SCHUNCK. Hij ontfermt zich over alle aanpassingen in de gebouwen – het Glaspaleis en de overige vestigingen van SCHUNCK – die nodig zijn om duurzamer en inclusiever te worden, en vertelt graag over de huidige stand van zaken bij SCHUNCK.

Inclusie en toegankelijkheid

Inclusie betekent dat iedereen binnen een samenleving mee kan doen in het dagelijks leven, ongeacht zijn of haar beperking. “Inclusie klinkt voor veel mensen nog vaag. Het gaat in het geval van SCHUNCK om het zo toegankelijk mogelijk maken van het gebouw, voor iedereen. Maar het werkt ook door op digitaal gebied, zoals een website die voor iedereen toegankelijk is. Vanuit SCHUNCK zitten we daarvoor geregeld samen met medewerkers van de gemeente Heerlen. Daar zit iemand van ‘Vastgoed’ bij en van ‘Beleid Samenleving’, maar er sluiten ook ervaringsdeskundigen aan van het Inclusie Platform Heerlen, ook wel het IPH genoemd. Dat is een onafhankelijke instantie. In overleg met de gemeente en het IPH hebben we de afgelopen twee jaar al een flink aantal zaken gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan betere bewegwijzering, duidelijkere liftknoppen en bedieningsknoppen voor algemene gangdeuren bij de muziekschool. Deze knoppen ontgrendelen deze deuren automatisch wanneer iemand erop drukt. Voor mensen in een rolstoel, met een rollator of kinderwagen is dit een gebruiksvriendelijke oplossing. Ook is er trapverlichting bij het auditorium aangebracht”, vertelt Sander.

SCHUNCK en de gemeente Heerlen

SCHUNCK trekt hierin met de gemeente Heerlen samen op. “De gemeente werkt aan inclusietoegankelijkheid voor al haar gebouwen. Het IPH geeft hierbij gevraagd en ongevraagd advies over zaken in openbare ruimten en gebouwen. Zij toetsen bijvoorbeeld een gebouw op toegankelijkheid. Dit doen ze voor mensen met een visuele, fysieke en auditieve beperking. In ons geval merkte het IPH op dat de algemene verlichting, de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en de bewegwijzering beter kon. Daar zijn we mee aan de slag gegaan, met resultaat!”, vertelt Sander. De overleggen met de gemeente en het IPH staan geagendeerd voor zo’n drie keer per jaar. “We kijken naar hoe het gaat, waar we nog aan kunnen werken en bespreken ook zaken als nieuwe technologische ontwikkelingen. Het IPH is daar ook mee bezig. Zij attenderen ons op en informeren ons over deze ontwikkelingen, zoals onlangs over de evac chair”, zegt Sander.

Inclusie-agenda

Raoul Kleijntjens is medewerker beleidsuitvoering lokale inclusie-agenda bij de gemeente Heerlen. In deze rol houdt hij zich voor de gemeente fulltime bezig met inclusiezaken, vooral als aanjager en verbinder. Daarnaast is hij contactpersoon richting het IPH. Dat inclusie bij veel gemeenten de laatste jaren hoog op de agenda staat, komt mede doordat het VN-verdrag Handicap in Nederland sinds 2016 van kracht is. “Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Daarom moet je als overheid zorgen voor een inclusie-agenda, zowel landelijk als regionaal. In Heerlen zijn we daar nu dus heel actief mee bezig”, vertelt Raoul. “De samenwerking met SCHUNCK op dit gebied gaat al een flink aantal jaar terug en dat heeft geleid tot flink wat aanpassingen. Bovendien staat er nu nog een aantal zaken op de agenda, zoals deurdrangers in de muziekschool en eventueel verbeteringen aan de klapdeuren bij de hoofdingang.”

Maximaal rendement

Binnen SCHUNCK heeft de aandacht voor inclusie geleid tot meer bewustzijn rondom het thema. Bij de verbouwing van het Glaspaleis werd dan ook meteen over inclusie nagedacht, wat resulteerde in een rolstoellift in het kunstdepot. “Hopelijk kunnen we binnenkort zeggen dat het project hier is afgerond. Natuurlijk zijn er altijd nog verbeterpunten, dat is in elk pand. Maar we hebben ook te maken met monumenten en de kosten die soms niet in verhouding staan tot de baten. We gaan altijd voor het maximale rendement. Als iets níet kan, zullen we dat altijd goed onderbouwen”, zegt Raoul. “Het mooiste resultaat van onze samenwerking vind ik dat er nu standaard bij nieuwe projecten wordt gedacht aan het betrekken van de ervaringsdeskundigen. Toegankelijkheid is bij SCHUNCK geen ‘luxe’ meer, maar vanzelfsprekend. SCHUNCK laat door onze samenwerking proactief zien dat zij het belangrijk vinden dat iedereen, ongeacht zijn of haar beperking, zich welkom voelt in hun gebouwen. Dat vinden wij een heel fijne ontwikkeling.”

Hoge Nood

Een bijvangst van de focus op inclusie, die zo’n vier jaar geleden in gang is gezet, is de aansluiting van SCHUNCK bij de Hoge Nood app. “Met deze app kunnen mensen zien waar in het stadscentrum openbare, opengestelde of anders toegankelijke toiletten zijn. Dankzij deze app hoeven personen die vaker naar het toilet moeten, om wat voor reden dan ook, nooit lang te zoeken”, vertelt Sander. Dit initiatief kwam vanuit de gemeente, die signaleerde dat er veel mensen zijn die vanwege hun angst voor het niet kunnen vinden van een toilet niet de deur uit durven. “Bijvoorbeeld mensen die een stoma hebben, of herstellende zijn van een operatie”, vertelt Sander. “Dankzij de app kunnen mensen zien dat er binnen elke zoveel honderd meter een toilet is, ook bij SCHUNCK. Hoe meer winkels en openbare gebouwen hierbij zijn aangesloten, hoe fijner natuurlijk.”

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid heeft SCHUNCK de nodige uitdagingen aangezien het Glaspaleis een monumentaal pand is, in eigendom van de gemeente. Elke aanpassing vereist dus de nodige afstemming en voorbereiding. “Sinds dit jaar heeft het gehele Glaspaleis overal ledverlichting. Dat bespaart kosten en is natuurlijk veel duurzamer. We zijn ook de klimaatinstallaties aan het verduurzamen, met nieuwe machines en andere technieken, waardoor er minder stroom wordt verbruikt. Dat is niet 1-2-3 aangepast, maar er wordt aan gewerkt. Buiten de gebouwen hebben we ook een verduurzamingsslag geslagen, namelijk met de SCHUNCK bus. Deze bus, die vanuit de bibliotheeklocaties naar alle scholen rijdt, is nu elektrisch. Daar zijn we heel blij mee”, sluit Sander enthousiast af.