De kunstenaars die te zien zijn in Parkstad Limburg Prijs 2016

  Categorie: Beeldende kunst

  De Parkstad Limburg Prijs wordt één keer in de vier jaar uitgereikt door de stichting Promotie Limburgse Kunstenaars aan jonge beeldend kunstenaars die een (kunstzinnige) relatie hebben met Nederlands- of Belgisch Limburg. Alle genres binnen de vrije beeldende kunsten komen in aanmerking .

  De winnaar ontvangt € 10.000 om zich verder te bekwamen. Daarnaast wordt er een grote tentoonstelling in het SCHUNCK Glaspaleis samengesteld én verschijnt er een catalogus met werken van de genomineerden en de winnaar. Tevens wordt er aan het einde van de looptijd van de Parkstad Limburg Prijs tentoonstelling een publieksprijs uitgereikt. Iedereen mag hiervoor stemmen. Lees meer over de Parkstad Limburg Prijs >

   

  De genomineerden

  De Parkstad Limburg Prijs 2016 biedt aan 12 jonge kunstenaars een podium om hun werk te laten zien aan het grote publiek. Leer hen hier wat beter kennen.

  Chaim van Luit

  Chaim van Luit maakt (licht)installaties, sculpturen en objecten. In zijn werk past hij diverse media toe, zoals video, audio, licht, steen en vondsten uit de natuur. Hij werkt vanuit een bijzondere interesse voor waarneming: van de natuur, maar net zo goed van zijn eigen lichaam. Zijn onderzoek richt zich op sporen die de geschiedenis in het landschap dan wel op zijn lichaam achter heeft gelaten. Deze vertaalt hij in op het eerste gezicht simpele, gereduceerde vormen en beelden, die bij nader inzien een intense impact blijken te hebben.

  Chiam over zijn werk: ‘In mijn werk reageer ik op de wereld om mij heen. Ik ben niet iemand die zijn inspiratie in zijn atelier vind. Ik ben veel onderweg en werk van buiten naar binnen. Het liefst vanuit sporen die ik vind in de natuur; sporen van andere tijden, sporen van het leven. Kunst is het medium waarin ik al mijn fascinaties samen kan brengen. Vice versa helpt de kunst mij om mijn eigen plek in de geschiedenis te vinden.’

  Uit het juryrapport: “De composities van Chaim van Luit nodigen de toeschouwer uit om de geschiedenis met nieuwe ogen te zien. Slenterend door grotten, verzamelt hij bijvoorbeeld beelden van gepersonaliseerde pijlen, die ooit in de muren gegraveerd werden om niet te verdwalen. Dit resoneert sterk aan de kunstenaar zelf die in zijn werk ideeën over identiteit, geschiedenis en richting herverdeelt.”

  Charlotte Lagro

  Charlotte Lagro maakt videoinstallaties waarin verschillende werken een onderlinge relatie aangaan. Haar multimediale installaties gaan uit van een film, video of foto, waarin zij mensen uitnodigt om te performen. Liefst mensen die geen ervaring hebben met performance. Lagro verbindt deze mensen aan een specifieke locatie, gebeurtenis of thema. Haar werk is onderzoekend maar kan ook als een statement gezien worden. Of als een discussie waarin meerdere perspectieven in alle openheid naar voren komen, zonder op een definitief antwoord te sturen. Om Anne-Francoise Lesuisse, artistiek directeur BIP Liège, te citeren: “Het werk van Charlotte Lagro functioneert als het opzetten van een netwerk, dat zich continu ontwikkelt, waar dimensies aan elkaar worden toegevoegd en tunnels gecreëerd worden tussen verschillende plaatsen, tijden en contexten.

  Charlotte over haar werk: ‘Ik wil in mijn werk verhalen vertellen die herkenbaar zijn maar die je tegelijk net genoeg vervreemden, zodat je idee over de wereld even op de kop staat. Ik zoek die momenten op. Het gaat daarbij altijd over mensen. Ik ben nieuwsgierig naar wat mensen – van verschillende generaties en afkomst – bindt. Wat zij met elkaar delen. Dat kan iets heel onverwachts zijn. Mensen hebben soms ook heel abstracte ideeën over gebeurtenissen. Ik geef die ideeën een menselijk gezicht door iemand letterlijk voor de camera te zetten en te filmen. Niet in de vorm van een documentaire, maar door hen vrij te laten handelen.’

   

  Daan Gielis

  Daan Gielis maakt voornamelijk sculpturen en installaties aangevuld met geluid. Hij werkt vanuit de overtuiging dat kunst een container is die de wereld vertaalt, waarbij de kunstenaars even schuldig als kritisch zijn. In zijn werk wordt er gezocht naar het midden tussen enerzijds kunst als commodity en anderzijds kunst die vervalt in een louter politieke rol. Niettemin blijft het geheel op momenten ongrijpbaar. Volgens Gielis, net zoals het leven zelf. CQC. C’est que c’est. Het is wat het is.

  Daan over zijn werk: ‘Ik gebruik mijn werk als een medium om uit te vinden hoe wij pogingen ondernemen die onze tijd zo zinvol mogelijk zou maken. De werken zijn punten waarbinnen verschillende systemen samenkomen waarmee ik te maken heb in het dagelijkse leven. Systemen trekken en duwen ons in richtingen en maken ons tot ambigue inwoners, omdat ze een positieve en tegelijk negatieve uitwerking op ons hebben.’

  Uit het juryrapport: “In zijn projecten neemt Daan Gielis stand tegen het establishment, hoewel zijn persoonlijke slogan CQC is: ‘Het is wat het is’. Gespoten tegen de muur van een modernistisch gebouw met een gewijzigde brandblusser accepteert hij wat is. Niettemin strijdt hij tegen constituties en vormen van uitbuiting die geaccepteerd lijken in onze samenleving.”

  Dave de Leeuw

  Dave de Leeuw maakt schilderijen – ook in de openbare ruimte -, tekeningen en (video)installaties. Als een soort antropoloog volgt hij de mens in zijn onderzoek naar hoe de wereld in elkaar steekt. Naar het zijn. Het begin. Waar de wetenschap vaak gefocust blijft op het vinden van antwoorden, tracht De Leeuw de menselijke ontdekkingen vanuit het perspectief van een buitenstaander in een breder kader te plaatsen en gevoelsmatig een beeld te geven. Zijn werk is autobiografisch. Het gaat over zijn plek in deze wereld en de ontwikkelingen die er plaatsvinden. Over zijn plek in de immense diepte van het bestaan. ‘Immers’, zo argumenteert Dave de Leeuw, ‘de enige persoon van wie je het bestaan kunt bevestigen, dat ben je zelf.’

  Dave over zijn werk: ‘Ik heb er nooit bewust voor gekozen om kunstenaar te worden. Ik wil een reflectie van mijn beleving van de werkelijkheid weergeven, verbeelden en delen. De beste manier voor mij om dat te doen is op doek en papier. Ik gebruik tekenen en schilderen om visies, gebeurtenissen en ervaringen een plek te geven. Op die manier kan ik de dingen veel subtieler neerzetten dan wanneer ik er woorden aan zou verbinden.’

  Uit het juryrapport: “De schilderijen van Dave de Leeuw tonen dystopische scènes die ons confronteren met beproeving, mislukking en tragedie. ‘Hell happens al the time’, aldus De Leeuw. Gezegend met een losse hand, slaat hij met zijn unieke schilder- en tekenstijl een brug tussen een spot-on mimetische weergave van de werkelijkheid en een intuïtieve, bijna abstracte benadering.”

  Elias Ghekiere

  Elias Ghekiere maakt schilderijen, reliëfs en objecten. In zijn werk gebruikt hij archetypes uit de (kunst)geschiedenis als een stil protest tegen het denken in kaders en tijdperken dat gemeengoed is in de wereld van de kunst. Daarbij bezint hij zich op zijn eigen positie. Wat is de rol van de kunstenaar in de formulering van concepten als identiteit (en authenticiteit) in de hedendaagse kunst?

  Elias over zijn werk: ‘Ik wil objecten maken die tot een zekere graad specifiek zijn voor deze tijd.  Als kunstenaar eigen ik onderwerpen en beelden toe om zo een identiteit samen te stellen – als een openlijke constructie. Ook de opvallende afwezigheid van bepaalden invalshoeken is hierin van belang. Mijn werk ontwikkeld zich als een subjectief spel met deze geselecteerde impulsen – hopelijk formuleert het een voorstel op de vraag hoe kunst kan functioneren als het zou moeten functioneren buiten zichzelf.’

  Uit het juryrapport: “In het oeuvre van Elias Ghekiere wordt elk beeld een instrument in een nieuw gevormd universum en een zorgvuldig geconstrueerde mythe. We doen de kunstenaar echter tekort als we zijn werk puur als conceptueel zien. Hij schildert met een grote affectie en techniek. Met een vleugje ironie, achter een masker van nonchalance.”

  Gitte Hendrikx

  Gitte Hendrikx maakt performances, videokunst, sculpturen, objecten en installaties. Haar werk wordt gekenmerkt door een sterke sociologische, multimediale en multidisciplinaire invalshoek. Gefascineerd door het principe tout bouge oftewel alles beweegt (panta rhei) is zij haar werk gaan ensceneren met elementen zoals vertraging, herhaling, bevriezing en abrupte eindes. Vanuit de performance slaat zij zo een brug naar theater. In haar multimedia installaties deconstrueert Hendrikx het menselijk gedrag. Dagdagelijkse observaties hebben haar doen inzien dat de mens als gevolg van de fysieke grenzen van zijn lichaam nooit compleet zal zijn. Deze begrenzing, die Hendrikx onderzoekt volgens een concept dat zij changing stage noemt, komt ook tot uiting in haar beeldende werk. Eenvoudige voorwerpen, die altijd sporen van gebruik tonen, ontvouwen zich hierin als in een voorstelling aan de toeschouwer.

  Gitte over haar werk: ‘Ik ben geïnteresseerd in menselijke interacties. Als kunstenaar creëer ik de betekenis van de enscenering voor mezelf en anderen door middel van choreografie. Dit gebeurt door het idee van een spontane interactie tussen deelnemers tot stand te brengen waar ik zelf vaak geen controle over heb. Deze samenwerkingen vormen een beeld van mijn observaties. Deze vertalen zich vervolgens in een onderzoek over het deconstrueren van beweging, die in een ander beeld in een ander materiaal kan veranderen.’

  Uit het juryrapport: “Gitte Hendikx componeerde eens een muziekstuk voor HONDENFLUITJE. Ook vroeg ​​ze een danseres op techno te dansen die alleen de performer hoorde uit haar oordopjes. Deze werken duiden de open houding die zij heeft ten aanzien van haar kunstenaarschap. Vindingrijk en met de nodige ironie confronteert zij de toeschouwer met haar theatrale performance-installaties met alle mogelijke sociale en maatschappelijke gewoonten, codes, tradities en denkpatronen.”

   

  Joep Hinssen

  Joep Hinssen maakt tekeningen, video- en geluidskunst, installaties en performances. In zijn werk richt hij zich voortdurend op een onderzoek naar de manieren waarop wij de wereld ordenen en hoe in- en uitwisselbaar deze ordeningssystemen zijn. De laatste jaren spelen geluid en muziek een steeds belangrijkere rol in zijn werk. De focus ligt in dit werk vooral bij de vraag of de muziek verbanden en gelijkenissen heeft met andere vormen van menselijke organisatie, vice versa.

  Joep over zijn werk: ‘Ik wil zin scheppen. Ik geloof niet dat er buiten ons iets is dat enige zin aan het bestaan geeft. Dus moet ik die zin zelf maken. De manier waarop de mensheid als geheel of als massa de wereld ordent, is fascinerend en raar. Ik probeer te reageren op die orde door me als individu ertoe te verhouden, deze te ontleden of te vertalen.’

  Uit het juryrapport: “Joep Hinssen heeft zijn achtergrond als musicus een rol gegeven in zijn ontwikkeling als beeldend kunstenaar. Sterker nog. In de synergie tussen de beide magnitudes heeft hij een nieuw instrument ontwikkeld waarmee hij zijn en ook onze omgeving beschouwt. Kritisch ontvouwt zich het manipulatieve van de huidige wereld, die geformatteerd is door machthebbers en industrieën, aan onze ogen en oren.”

   

  Joep Vossebeld

  Joep Vossebeld heeft een scherp oog voor de onuitwisbare absurditeit, tragiek en ironie van ons leven van alle dag. Hij zet wat hij ziet en ervaart om in installaties, video’s, assemblages, tekeningen en teksten. Deze worden apart of in een (veranderende) samenhang getoond, zonder dat de lichtheid van de observatie verloren gaat. Ook componeert hij zorgvuldig samengestelde boeken met teksten en fragmenten van zijn hand. Humor speelt een belangrijke rol in zijn werk: “Humor is noodzakelijk. Zeker binnen de kunst”, aldus Vossebeld.

  Joep over zijn werk: ‘Mensen noemen mij schrijver, kunstenaar, curator of acteur. Ik denk dat ik performer ben. Mijn werk is afhankelijk van plaats en publiek. Oftewel: ik ben ergens en dan doe ik iets. (En vaak is er publiek bij). Wat ik ook doe, het gaat over communiceren met mensen over ideeën. In het dagelijkse leven verloopt deze interactie snel. Het maken van beeldende kunst gaat langzamer. Dat vind ik prettig. Het geeft je meer kans om dingen heel geconcentreerd en precies te doen. Tegelijk kun je het in de beeldende kunst over dingen hebben die met woorden niet zo makkelijk uit te drukken zijn.’

  Uit het juryrapport: “Zelfgemaakt kinderspeelgoed, gevonden stenen, opgegraven gebruiksvoorwerpen uit andere tijden, een verzameling van objecten, video’s en teksten geven vorm aan een persoonlijk landschap. De gids Joep Vossebeld nodigt de toeschouwer met de nodige ironie uit om rond te dwalen in zijn speeltuin en de weg te vinden van verhaal naar geschiedenis.”

  Karl Philips

  Karl Philips maakt conceptuele kunst met behulp van verschillende disciplines. In zijn performances, videokunst, sculpturen en zijn vaak onconventionele monumentale installaties verkent hij het onderscheid tussen sociale, economische en ruimtelijke grenzen, tussen ‘wij’ en ‘zij’. Vanuit zijn grote drang naar vrijheid flirt hij daarbij graag met de grenzen van wat mogelijk en dus onmogelijk en wat legaal en dus illegaal is.Zijn projecten zijn onlosmakelijk verbonden met een milde vorm van activisme en het resultaat van zijn eigen manier van leven en werken. Zijn kunst is nooit vrijblijvend.

  Karl over zijn werk: ‘Aanvankelijk wilde ik helemaal geen kunst maken; dat label hebben mensen aan mijn werk gegeven. Ik wilde liever vrachtwagenchauffeur worden. Mijn werk als beeldend kunstenaar is dan ook niet zozeer vanuit een drijfveer ontstaan, meer vanuit interesse. Ik ben geëngageerd, streef een gezonde mate van zelfstandigheid na en wil mij begeven in verschillende domeinen, zoals architectuur, de openbare ruimte en theater. Maar ik ben geen performer of acteur, noch ben ik architect. Dus ben ik beeldend kunstenaar.’

  Uit het juryrapport: “De enthousiaste activist Philips construeert interventies waarin hij op een verrassende, onorthodoxe en monumentale manier speelt met wat normaal is of wat wij normaal vinden. Niet zozeer het uiteindelijke materiële kunstwerk maar het proces staat centraal in zijn werk.”

  Niek Hendrix

  Niek Hendrix maakt schilderijen die vaak gebaseerd zijn op reeds bestaande beelden. Hij gaat op zoek naar hoe die beelden verschijnen en hoe we deze interpreteren. Het gaat hem erom om te zien hoe beelden werken, betekenen en zich tot elkaar verhouden.

  Niek over zijn werk: ‘We leven in een bijzondere tijd, die zijn kwaliteiten en problemen heeft. We hebben nu verschillende vormen van crisis en tegelijk razendsnelle ontwikkelingen die maken dat we continue gebombardeerd worden met meningen en informatie. Ik ben op zoek naar de achterliggende structuren van de gebeurtenissen waar dit informatiebos omheen ontstaan is. Hoe verhouden die gebeurtenissen zich tot elkaar? Wat zijn de verbindingen door tijd en ruimte?´

  Uit het juryrapport: “Het werk van Niek Hendrix biedt een blik op het futurisme van verleden tijden. Als een intermediair tussen zijn eigen praktijk en de huidige kunstwereld onderzoekt hij het verband tussen verouderde dromen in de geschiedenis en hedendaagse illusies. Door zijn bekwame en nauwkeurige wijze van schilderen, vaak in zwart, wit en grijs, houdt hij de kijker dicht bij zijn thema’s, die, zo zegt Hendrix zelf, niet zozeer anekdotisch maar conceptueel zijn.Het ‘verhaal’ is nooit ver weg.”

  Sanne Vaassen

  Sanne Vaassen maakt schilderijen, videokunst, performances, installaties en film. In haar werk richt zij zich op de confrontatie tussen interne controle en externe kracht. In dit onderzoek tracht zij verschillende vormen van ‘beweging’ te vangen. Zoals de beweging van water. De transformatie van een boom van zomer naar winter. Of de verandering van de moedervlekken op haar huid. Beweging staat voor Vaassen gelijk aan een transitie of beter nog, een transformatie. De samensmelting van feit en fictie, gevormd door enerzijds toeval en anderzijds de controledrift van de kunstenaar, keert in haar werk terug als een reflectief patroon. Hierbij speelt Vaassen graag met de realiteit waarin we leven en de vastgestelde symbolen en tradities die we toepassen.

  Sanne over haar werk: ‘In mijn werk gaat het om het ontdekken. Ik wil de wereld telkens opnieuw ontdekken en mij (laten) verwonderen door de dingen die eigenlijk heel normaal zijn. Juist die gewone dingen die er altijd zijn en die wij daardoor vaak niet meer zien, zoals water of een boom, probeer ik te pakken en vast te leggen in een moment door er een portret van te maken. Dat kan iets heel kleins zijn, maar ook iets heel groots. En zo kan er in iets heel kleins iets heel groots verscholen zijn.’

  Uit het juryrapport: “Sanne Vaassen wil het onzichtbare zichtbaar maken en moet hiervoor telkens opnieuw een methode zien te ontdekken die perfect matcht met haar onorthodoxe concepten. In dit werk onderzoekt zij de grondwetten die ten grondslag liggen aan onze identiteit met scherpe en persoonlijke observaties van de menselijke conditie, authentieke ideeën en een krachtige, doch gevoelige verbeelding.”

  Tanja Ritterbex

  Tanja Ritterbex maakt schilderijen, tekeningen, installaties, sculpturen, videokunst en performances. Haar energieke, kleurrijke en expressieve werken zijn veelal autobiografisch. Vaak ook speelt de kunstenaar zelf in de hoofdrol. Leven en werk zijn bij Ritterbex met elkaar verweven. In beide gebeurt veel tegelijkertijd, maar de kunstenaar houdt de regie strak in handen. Dat constateerde ook de jury van de Koninklijke Prijs van de Vrije Schilderkunst 2016, die Tanja Ritterbex recent uit handen van Koning Willem-Alexander in ontvangst mocht nemen. “Als in een puzzel laat ze verschillende elementen samenvallen. Toch houdt ze de compositie in de hand. Het is een goed teken dat ze dat aankan. Er spreekt concentratie uit haar steeds complexer wordende schilderijen.”

  Tanja over haar werk: ‘Kunst maken is voor mij even vanzelfsprekend als ademen, eten, poepen en plassen. Mijn inspiratie haal ik van de straat en vanuit mijzelf. Ik benader mijn werk als een soort dagboek. Omdat ik in korte tijd verhuisd ben van Düsseldorf naar Amsterdam, Tel Aviv en Berlijn heb ik dat dagboek ook een beetje nodig. Het geeft mij houvast in mijn nomadenbestaan. In mijn kunst leg ik vast hoe ik de vele indrukken uit al die nieuwe omgevingen verwerk. Waar ik ook woon en hoe chaotisch mijn leven soms is: ik heb mijn werk bij mij. Dat geeft rust.’

  Uit het juryrapport: “Voyeuristische en exhibitionistische elementen buitelen in het werk van Tanja Ritterbex soms over elkaar heen in het gevecht om de aandacht van het publiek. Op het snijvlak van schaamte en schaamteloosheid stelt zij de idee van schoonheid en de viering van oppervlakkigheden centraal, zoals die toenemend zichtbaar zijn in de sociale media. Maar Ritterbex is meer dan sensor alleen: ze gebruikt ook zichzelf als medium in haar video’s, performances, installaties, schilderijen en web-gebaseerde projecten.”

  Up to date blijven?

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  Weten waar je SCHUNCK vindt?

  SCHUNCK is te vinden op 6 locaties...

  Hier vind je onze: afwijkende openingstijden tijdens vakanties en feestdagen