Schunck Feminisme 2023 1

Feminisme

De maand april in het teken van feminisme.

SCHUNCK Bibliotheek programmeert in het thema Feminisme

Ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen bestaat nog steeds. Ongelijkheid in loon, gezondheidszorg, de media en de politiek. Dit thema is zo belangrijk, dat het de volle aandacht verdient. Daarom staat bij SCHUNCK de maand april in het teken van feminisme. 

Waar

SCHUNCK Bibliotheken