Atrium Bij Schunck

Opening Kunstdepot en Atrium op 25 januari 

Op donderdag 25 januari wordt het nieuwe Kunstdepot en Atrium van SCHUNCK officieel geopend. Commissaris van de Koning Emile Roemer trapt af met de eerste gasttentoonstelling. 

Het nieuwe Kunstdepot biedt niet alleen meer ruimte voor de kunstcollectie, maar zorgt vooral ook voor structurele toegankelijkheid van de collectie voor het publiek. De collectie is in wisselende thematische presentaties op een interactieve manier te zien. Het Kunstdepot is straks voor iedereen vrij toegankelijk, en dat maakt SCHUNCK steeds meer museum voor de stad. 

Daarnaast wordt het museum uitgebreid met een glazen overkluizing van de patio die het Glaspaleis en de muziekschool met het museum verbindt: het SCHUNCK Atrium. Er zal in een van de zalen van het Kunstdepot ook een telkens veranderende tentoonstelling te zien zijn, waarvan de eerste - 'De keuze van', samengesteld door Emile Roemer - ook op 25 januari wordt geopend. 

Nic. Tummers

Tot 10 maart is in het Atrium de tentoonstelling Jacobs Droom van Nic. Tummers te zien, dat één van zijn ideeën en dromen voor Heerlen toont. De beeldend kunstenaar en architectuurcriticus stond bekend als vurig pleitbezorger van de ‘socio-ruimte’, een interdisciplinaire benadering van beeldende kunst, architectuur en stedenbouw midden in de samenleving. Inhoudelijk richtte zijn engagement zich al vanaf het begin op Heerlen als centrum van de Mijnstreek. Hij pleitte in een zeer vroeg stadium voor behoud en herinrichting van het mijnlandschap als cultureel erfgoed. In de jaren 90 zette hij zich in voor het behoud van het Glaspaleis, inmiddels het huis van SCHUNCK. 

In het Atrium is een speciaal voor de tentoonstelling geproduceerde variant van de sculptuur Ladder tegen de Maan van Tummers te zien, naast Tummers’ eigen sculptuur, diverse schetsen en aanvullende documentatie. Jacobs Droom is een uitnodiging tot hardop beeldend te dromen over Heerlen, in de hoop dat dromen ons een stap dichter richting de werkelijkheid brengt.